​Psykolog Vibeke Bie

v/Livsfabrikken

​Rosensgade 38D

8000 Aarhus C

ACT - en kognitiv adfærdsterapi

Der findes flere former for kognitiv adfærdsterapi. Fælles for dem er dels, at de tager udgangspunkt i samspillet mellem tanker, følelser, kroppens fornemmelser og dine handlinger, og vi ser, hvordan det at forholde sig anderledes til sine tanker og det at give plads til sine følelser kan hjælpe os videre med et problem.

Acceptance and Commitment Therapy

Den metode, jeg arbejder med inden for kognitiv adfærdsterapi, er en af de nyere metoder og hedder Acceptance and Commitment Therapy. Det er en metode, der allerede er blevet forsket meget i og som har vist sig effektiv over for en lang række udfordringer bl.a. livsstilsændringer, lavt selvværd og stress samt lidelser som angst og depression.

Et rigt og meningsfuldt liv

Acceptance and Commitment Therapy forkortes ACT og udtales i sin korte form som det engelske ord to act, at handle. Det er en terapiform, der i høj grad sætter fokus på at hjælpe dig til netop at gøre det, der er vigtigt for dig, for at du kan skabe et personligt rigt og meningsfuldt liv.

For at nå hertil arbejder vi bl.a. med, hvordan du fra øjeblik til øjeblik kan slutte fred med smertelige følelser og tanker, hvordan du kan engagere dig og blive mere nærværende i din hverdag (vha. mindfulness teknikker), og hvordan du kan forfølge dine indre værdier frem for at drukne i indre kamp og lidelse.

​Life gives most to those who make the most of what life gives.

​Russ Harris