​Psykolog Vibeke Bie

v/Livsfabrikken

​Rosensgade 38D

8000 Aarhus C

Ferie i højt gear?

Ferie er for mange ensbetydende med endelig at have fri fra hverdagen. Nu har vi endelig tid til at gøre alt det, vi har længtes efter at have tid til til hverdag. Og inden vi har set os om, kan kalenderen være fyldt med udflugtsmål og gøremål, og vi ender med at komme mere trætte tilbage på arbejde, end da vi startede på ferien.

Når træthed kommer af det, der nærer

Nu behøver træthed dog ikke være nogen dum ting. Træthed kan skyldes, at dagene har været fyldt med det, der betyder noget for os og som nok kan gøre os trætte, men som på den lange bane også fylder os med ny energi og livskvalitet. Her kan man næsten tale om en nærende træthed. Det kunne for nogle mennesker handle om: At være tæt på naturen ved at tage på cykelferie på Hærvejen. Eller være en del af vigtige fællesskaber ved at hygge med venner og familie. Eller gøre en forskel i lokalområdet ved at tage på tur med den frivillige forening man måske er medlem af. Mulighederne kan være mange.

Den tærende træthed

Andre gange er trætheden imidlertid udtryk for, at vi har brugt vores tid og kræfter på noget, der har tæret mere, end det har næret. Når vi fx har været sammen med bestemte mennesker primært for deres skyld og ikke vores egen. Eller når vi af pligt og uden personlig mening har løst opgaver derhjemme eller for andre. Så kunne der være tale om en tærende træthed.

Hvad giver mening for dig?

Med andre ord kan træthed skyldes mange ting, og det giver derfor ikke mening bare at navigere efter om man er træt eller ej. Orienter dig hellere imod at gøre det, der er vigtigt for dig, og hvis ferien skal have en restituerende virkning på en hård hverdag, er det en god idé at gå efter en balance imellem hvile og aktivitet samt en balance mellem det, der nærer, og det der tærer.

Gør det du har brug for!

Få lagt ferien i det gear, du har brug for og styr udenom fælderne ved mentalt at springe frem i tiden og brug dine svar på følgende spørgsmål:


Når ferien er ovre:

  • Hvad har jeg gjort som har været meningsfuldt for mig?
  • Hvad har jeg gjort som har givet mig ny energi?
  • Er der noget jeg har gjort mindre / mere af?
  • Hvordan har jeg draget omsorg for mig selv?
  • Hvad har jeg bidraget med, hvis jeg har brugt tid sammen med andre?
  • Hvad har jeg bedt andre om at gøre sammen med mig for min skyld?”

Læs også indlægget i fagbladet Folkeskolen for at få flere input til ”at holde fri i ferien”.

Læs mere

Her kan du downloade eller læse om mine tilbud vedr. stressbehandling i en gruppe og oplæg om det at brænde for sit fag uden at brænde ud.

Stressbehandling:

  • I læsevenlig version - pdf
  • I printvenlig version - pdf

Brænd for dit fag uden at brænde ud:

  • I læsevenlig version - pdf
  • I printvenlig version - pdf

Life is what happens to you while you are busy making other plans.

John Lennon