​Psykolog Vibeke Bie

v/Livsfabrikken

​Rosensgade 38D

8000 Aarhus C

Links

Her kan du søge mere viden om forskellige psykologiske emner:

www.stressforeningen.dk
Stressforeningen er en interesseorganisation, som formidler viden, støtter, rådgiver, danner sociale netværk ud fra princippet om hjælp – selvhjælp. Det er et godt supplement til psykologbehandlingen.

www.angstforeningen.dk

Angstforeningen er en patientforening. På deres hjemmeside finder du informationer om angst og stress.

www.depressionsforeningen.dk
Depressionsforeningen er en patientforening. På deres hjemmeside finder du informationer og gode råd til både deprimerede og pårørende.

www.netpatient.dk/patientforeninger.htm

På denne hjemmeside finder du en samlet alfabetisk liste over patientforeninger i Danmark. Og der er mange! Så med andre ord: Der er med stor sandsynlighed andre, der har det ligesom dig. Og der er hjælp at få.

www.psykiatrien.rm.dk

Hjemmesiden her er så at sige en dør ind til psykiatrien i Midtjylland. Her finder du både telefonnumre til den akutte hjælp og viden om de tilbud, der er til patienter og pårørende i psykiatrien.

www.socialstyrelsen.dk/viso

VISO rådgiver bl.a. borgere, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring. VISO rådgiver fx i sager vedrørende udsatte børn, unge og voksne.

www.dp.dk
Dansk Psykolog Forening er både fagforening og standsforening for psykologer i Danmark.

www.contextualscience.org

På denne hjemmeside finder du den internationale forening Association for Contextual Behavioral Science, som Acceptance and Commitment Therapy er en del af.

Når jeg har travlt, henviser jeg gerne til gode samarbejdspartnere i Aarhus:

www.lonealgotjeppesen.dk

Lone Algot Jeppesen driver virksomheden Dansk Parterapeutisk Institut i Aarhus. Lone er også en del af Livsfabrikken i Rosensgade.

www.kognitivklinik.dk

Kognitiv klinik ejes af Leif Vedel Sørensen, psykiater og psykoterapeut. Leif er en del af Livsfabrikken i Aarhus.


Den eneste tyran, jeg vil acceptere i denne verden, er den stille stemme indeni.

​Mahatma Gandhi