​Psykolog Vibeke Bie

v/Livsfabrikken

​Rosensgade 38D

8000 Aarhus C

​Om Vibeke Bie (1977)​

I mit arbejde er jeg selvstændig, autoriseret psykolog, i mit privatliv er jeg gift og mor til to børn i skolealderen. Jeg er derfor også et menneske, der gerne vil skabe en hverdag i balance, og som samtidig kender til, hvor svært det kan være.

I mine samtaler tager jeg udgangspunkt i, at det skal være et trygt og ligeværdigt samarbejde. Mine bidrag kommer dermed ikke fra et bedrevidende sted, men er baseret på det, jeg kan se fra mit faglige ståsted og fra mit ønske om at skabe en tryg ramme, hvor du kan tage skridt videre med det, der er vigtigt for dig.

Acceptance and Commitment Therapy

Jeg arbejder inden for den kognitive adfærdsterapi, mere specifikt med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og herunder Mindfulness teknikker. Det er en metode, der er orienteret mod at kunne hjælpe dig videre på relativt kort tid.

Jeg lægger derfor også vægt på, at du gennem vores samtaler får præsenteret og øvet nye færdigheder og strategier, du selv kan arbejde videre med.

Andre samarbejdspartnere

Jeg er tilknyttet som ekstern psykolog ved Livsstilscentret i Region Midt. Her underviser jeg patienterne i forskellige psykologiske emner med relevans for livsstilsomlægninger og yder rådgivning til stedets gode medarbejdere ift. psykologiske problemstillinger i deres undervisning og samtaler med patienterne.

Jeg har tidligere arbejdet hos Psykolog Centrum i Odense og har bevaret kontakten og samarbejdet fx ift. at varetage større undervisningsopgaver. 

Regelmæssig supervision og kurser

Jeg prioriterer min faglige udvikling og kvalificering højt og deltager derfor i regelmæssig supervision og kurser, hvor jeg kan erhverve ny viden og styrke mine kompetencer som psykolog. I 2017 deltager jeg bl.a. i:

  • Egenterapi og supervisionsforløb hos psykolog og specialist i psykoterapi Christian Møller Petersen.
  • Supervisionsforløb med fokus på min fortsatte udvikling som ACT-terapeut hos psykolog og specialist i psykoterapi Ole Taggaard Nielsen.
  • ACT-efteruddannelse hos internationalt anerkendte forskere og praktikere, bl.a. Russ Harris, der er forfatter til mange anbefalelsesværdige bøger om ACT til både klienter og behandlere.

Hjertesager

Sidst, men ikke mindst, sætter jeg stor pris på at samarbejde bredt med spændende fagfolk og organisationer. Blandt mine nuværende og gamle samarbejdspartnere er der specielt tre områder, der ligger mit hjerte nært og derfor skal nævnes her.

Arbejdet med fysiske handicap

Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med et hørehandicap. Et handicap jeg kender til som pårørende til familiemedlemmer med tinnitus og nedsat hørelse. I min klinik arbejder jeg med mennesker, der har flere forskellige typer af handicap og fysiske lidelser, og på Høreforeningens kurser for medlemmer og frivillige har jeg undervist i perspektiver set primært fra psykologens stol, men også som pårørende.

Arbejdet med livsstilsændringer

Ubberup Højskole har fokus på sund livsstil og udviklingsmuligheder. Et arbejde jeg er meget enig i og et sted, hvor jeg har været ekstern underviser. I dag har jeg fortsat arbejdet med livsstilsændringer i min klinik og som underviser på Livsstilscentret i Brædstrup under Hospitalsenheden Horsens. 

Arbejdet som frivillig

Det frivillige og værdibaserede foreningsliv for børn og unge har altid fyldt meget hos mig. Jeg har gennem mange år været tilknyttet De grønne pigespejdere – hele tiden som medlem, og undervejs også som organisationskonsulent og chef for landslejren i 2007, Liv07. 

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om mig som fagperson, er du velkommen til at læse min profil på LinkedIn.

Jeg tror på et liv før døden, og det har jeg i sinde at leve. 

Malene Schwartz