​Psykolog Vibeke Bie

v/Livsfabrikken

​Rosensgade 38D

8000 Aarhus C

Krisehjælp

Krisehjælp er et bredt begreb og dækker i sin konkrete betydning over hjælp til mennesker i krise. Det betyder, at terapi ofte er krisehjælp. Ved akut og opfølgende krisehjælp tænker vi ofte på voldsomme oplevelser, hvor de mennesker der har været udsat herfor har brug for hjælp til at tackle de psykiske følgevirkninger.

Få hjælp fra psykolog

Nogen kan have svært ved at forstå deres egne reaktioner på hændelsen. De kan begynde at tvivle på sig selv eller kritisere sig selv og få svært ved at finde deres vej frem. Her kan det være en hjælp at tale med en psykolog om, hvordan man kan håndtere de indtryk, tanker og følelser man fik under selve hændelsen og efterfølgende og finde frem til, hvordan man kan fastholde eller lære nye sunde reaktionsmønstre til at håndtere disse.


Ydelser - krisehjælp

I min klinik tilbyder jeg bl.a. terapi og støtte til mennesker, der har været udsat for en voldsom oplevelse og deres pårørende.
Der er forskel på, hvad mennesker kan opleve som voldsomt, da det både handler om selve hændelsens karakter, tidligere erfaringer hermed samt egne og omgivelsernes ressourcer til at håndtere hændelsen.


Mennesker og virksomheder, jeg har hjulpet, har haft brug for at vende oplevelser vedr.:

  • Fyringer
  • Verbale og fysiske overfald
  • Akutte hændelser i forbindelse med et sygdomsforløb
  • Dødsfald i familien

Livet forstås baglæns - men må leves forlæns.

​Søren Kierkegaard