​Psykolog Vibeke Bie

v/Livsfabrikken

​Rosensgade 38D

8000 Aarhus C

Stressbehandling

Stress er ikke en sygdom. Kortvarig stress er endda en fuldstændig hensigtsmæssig reaktion, hvor kroppen kommer i beredskab og sanserne bliver skærpet til at håndtere og overvinde den belastning, man akut står over for. Det kan være en deadline, en uenighed, en trafikprop. Når deadlinen er nået, uoverensstemmelsen er landet og trafikken glider igen, falder kroppen til ro, og stressreaktionen ophører.

Langvarig stress

Når belastningerne og stressreaktionen derimod varer ved, opstår det, vi kalder langvarig stress. Her synes hele ens bevidsthed at zoome ind på det, der belaster. Det kan være en manglende mening med det man gør, eller manglende anerkendelse fra andre. Det kan også være de krav og forventninger eller den usikre fremtid, man lige nu oplever at møde i livet, og som man også oplever, at man er nødt til at forholde sig til. Det kan blive vanskeligt at have øje for og overskud til andet, og man klør på, fortsætter indædt sin kamp, for at håndtere belastningerne, og kampen synes uden ende. Man kan ende med at opleve sig magtesløs, uden kontrol eller mulighed for at overvinde det, der belaster.


Alt imens kværner tankerne ofte videre i en lang grublen, så selv når man ikke fysisk er i gang med at håndtere de oplevede belastninger, fortsætter hovedet kampen, og det kan blive svært at finde hvile.


Stressreaktionen begynder nu at bide sig fast, og man kan få brug for hjælp udefra for at komme videre med det liv, man ønsker helt grundlæggende at leve.


Det er her, det begynder at koste rent menneskeligt, og det er her, der bliver risiko for at psyken og kroppen udvikler alvorlige psykiske lidelser og livstruende fysiske sygdomme. Det er derfor, at stress skal tages meget alvorligt! Og derfor, at det kan være en god idé at søge professionel hjælp, hvis man er i fare for at blive stresset eller allerede er ramt af stress.

Terapi mod stress

I mit arbejde fylder terapi med fokus på stressbehandling en stor del. Samtalerne fokuserer på din unikke livssituation, og sammen finder vi ind til de emner, der vil være relevante for dig at arbejde videre med. For nogen kunne det være:

  • Identifikation af stressorer - hvad stresser dig?
  • Mindfulness teknikker.
  • Næring og tæring i hverdagen.
  • Hvilke muligheder har du for at ændre din hverdag?
  • Hvilke muligheder har du for at lave nye handlinger i den samme hverdag?
  • Automatpilotens velsignelser og forbandelser.
  • Personlig værdiafklaring og personligt lederskab.
  • Assertiv kommunikationstræning.
  • Individuelle og konkrete tiltag til forebyggelse og behandling af stress.
  • Tilbagefaldsforebyggelse.

Betaler din arbejdsplads?

Hvis din arbejdsplads overvejer at betale for dig, er du velkommen til at kontakte mig for nærmere oplysninger til din ledelse.

Henvendelse

Du er altid velkommen til at kontakte mig på mail post@vibekebie.dk eller telefon 28 43 63 77 for at høre nærmere.

Vi tager bedst vare på fremtiden ved at tage vare på nuet.

Jon Kabat-Zin