"Livet forstås baglæns - men må leves forlæns." 

- Søren Kierkegaard

Supervision - et fagligt redskab

Supervision er et vigtigt redskab til både faglig udvikling og trivsel og kan på mange måder betragtes som et skræddersyet læringsforløb.


Supervision er effektiv:

  • Når man ønsker at vedligeholde eller videreudvikle sine kompetencer inden for sit arbejdsområde.

  • Når man bruger sig selv som redskab i sit arbejde og derfor vil have gavn af at kende sine reaktionsmønstre og de interaktionsdynamikker, man er en del af.

  • Når man gerne vil lære at håndtere sit arbejde og de tunge opgaver på en måde, så de ikke dræner uhensigtsmæssigt meget og fører til stress og udbrændthed.

  • Når man har brug for at bearbejde og håndtere pludseligt opståede hændelser eller kritiske situationer i forbindelse med arbejdets udførelse.


Supervision som læringsrum og -proces

Supervision udgør både et læringsrum og en læringsproces, hvilket ofte vil kræve personligt mod og engagement at gå ind i. Det har jeg den største respekt for, og jeg vægter derfor samarbejdet højt. Her deler vi åbent og uden fordomme vores refleksioner og anerkender intentionen med det, der blev sagt eller gjort. Et trygt sted at være er et godt sted at lære. Derfor aftaler vi også supervisionens formål, fokus og form til en start, ligesom vi evaluerer og justerer undervejs.

Jeg tilbyder supervision både individuelt og i gruppe til psykologer, læger, ledere, samt til mono- og tværfaglige teams. 

Kontakt mig​

Udfyld formularen med dine oplysninger og jeg vender tilbage hurtigst muligt. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt