​Psykolog Vibeke Bie

v/Livsfabrikken

​Rosensgade 38D

8000 Aarhus C

Supervision til ledere

Styrk dit virke og dine virkemidler

Som leder står du i et spændende og nogle gange udfordrende krydsfelt mellem medarbejdere, samarbejdspartnere og forskellige slags "kunder". Hos nogle hedder kunderne også borgere, patienter, klienter, elever eller noget helt andet. Nogle ledere står alene og andre er en del af en større og mere kompleks virksomhed eller organisation.

Uanset hvor du befinder dig, er din evne til at reflektere over egen praksis og bringe dine færdigheder fleksibelt i spil  afgørende for den trivsel og udvikling, der foregår i din virksomhed eller organisation. Hvad end den er lille eller stor.

Det er her, man som leder kan have brug for supervision. Når jeg superviserer ledere, lægger jeg vægt på, at vi sammen skaber et venligt og nysgerrigt rum til iagttagelse og refleksion. Her kan du se nærmere på dig selv, dit virke og dine virkemidler og blive endnu bedre til at bringe værdier og styrker i spil, så du får håndteret aktuelle udfordringer bedst muligt og tager skridt videre i en ønsket retning. Imellem supervisionsgangene arbejder du med udvalgte fokusområder og opgaver, som giver mening for dig at afprøve og undersøge i praksis. 

Supervision er en vigtig investering

Supervision er for nogle en luksus, der er medarbejderne forundt eller kun sjældent prioriteres til dig som leder. Andre prioriterer det højt og ser det som en væsentlig investering, der skaber rum for både refleksion, læring, øget engagement og øget trivsel til fordel for alle omkring dig - både på job og privat. Jeg ønsker at bakke op herom.

Kontakt mig pr mail eller telefon for priser og muligheder.

Livet forstås baglæns -  men må leves forlæns.

Søren Kierkegaard