​Psykolog Vibeke Bie

v/Livsfabrikken

​Rosensgade 38D

8000 Aarhus C

Supervision til teams

Supervision - en vigtig investering

Du ved det sikkert allerede, men lad mig lige sige det igen: Supervision er et utrolig vigtigt redskab! Supervision er nemlig med til at vedligeholde og udvikle de faglige kompetencer I hverisær bidrager med i jeres gruppe, og supervision styrker ydermere jeres evne til at håndtere de tunge eller svære opgaver, så de ikke dræner uhensigtsmæssigt. Supervision er altså med til både at styrke jeres virke og jeres trivsel. Det er det, man kan kalde en win-win situation, og dermed en god investering for jeres gruppe og jeres organisation.

Supervisanden og gruppen

​​Når jeg laver supervision med en gruppe, er der et særligt fokus på, hvordan gruppen bedst kan støtte læring, udvikling og trivsel hos den enkelte i teamet - til glæde for alle.

Det vil sige, at jeg leder en supervision, hvor supervisionen gives til jer én af gangen, hvor I skiftes til at have et emne eller en problemstilling med, og hvor hele gruppen bringes aktivt i spil med henblik på at være til nytte for supervisanden. Det giver specifik viden og udvikling til den enkelte og mulighed for generaliseret viden og udvikling til hele gruppen. 

Et trygt rum og en tryg proces

Supervision kan berøre tanker og vække følelser, som kan opleves sårbare at dele med andre. Jeg har derfor en særlig opmærksomhed på at gøre supervisionen til et trygt sted at være og et trygt sted at lære. Ellers kommer supervisionen ikke til at gøre nogen positiv forskel. Når man føler sig tryg i gruppen og i supervisionen, er der nemlig plads til at udfordre sig selv og hinanden, eksperimentere, have det sjovt og lære imens.

​​Ring eller send en mail, hvis du ønsker at høre mere om muligheder og priser.

There is a crack in everything. That's how the light gets in.

Leonard Cohen