​"​Jeg tror på et liv før døden, og det har jeg i sinde at leve."

- Malene Schwartz

Stress - perspektiver og ydelser

Organisationer og virksomheder er det, de er, i kraft af de mennesker, der dagligt fylder rammerne ud, løfter opgaverne og udvikler opgaveløsningen til fælles bedste.

Når mennesker engagerer sig, samarbejder, finder det, de gør, meningsfyldt og bliver anerkendt herfor, vokser deres virkelyst gerne. Der bliver ofte tale om en synergieffekt, hvor den menneskelige trivsel og den organisatoriske udvikling påvirker hinanden positivt. Det gælder i store såvel som små virksomheder – på arbejdsmarkedet såvel som derhjemme.


Stress og trivsel

Trivsel er dog ikke en tilstand, der bare kommer af sig selv. Udfordringerne er for mange, og det kræver bevidste og veluddannede ledere og medarbejdere at navigere imellem disse udfordringer:

  • Krav og ressourcer skal matches.
  • Klare ansvarsområder skal defineres og ligestilles med mulighed for indflydelse og kontrol.
  • Uforudsigelighed skal minimeres og håndteres.
  • Arbejdet og det personlige engagement skal give mening og anerkendes kollegialt og af ledelsen.
  • Der skal være god mulighed for hjælp og støtte.

Positive faktorer, der bidrager til at skabe trivsel og udvikling, men som ved en given ubalance eller et fravær risikerer at føre til langvarig stress. En tilstand, der koster både menneskeligt, økonomisk og organisatorisk.


Dertil kommer, at det er et 24-timers liv, der leves. Det vil sige, at det er vigtigt med en god balance mellem alle områder i livet (arbejde, hjem og fritid), og at lignende faktorer også er i spil i privatlivet og ikke kun i arbejdslivet, hvorfor vi også ser længerevarende stress hos mennesker, der er jobsøgende eller pensionerede.


Ydelser

Alle kan få brug for hjælp til at forebygge og overvinde stress og styrke trivslen, hvilket netop er én af mine primære arbejdsopgaver. Jeg tilbyder derfor:

Stressbehandling

​Til dig der er i fare for at blive ramt af stress eller allerede er gået ned med stress.

​Stress og familieliv

​​Til par og familier, der ser på stress som en fælles udfordring.

Oplæg om stress og udbrændthed

​Til virksomheder, organisationer og personaleforeninger, der ønsker at blive klogere på, hvad stress er, hvordan det kan forebygges og behandles.

Dialogmøder om stress og trivsel

​Til ledere, der ønsker sparring eller konkret rådgivning målrettet den enkelte virksomhed eller organisation, hvor fokus er på, hvordan stressforebyggelse og tilbagefaldsforebyggelse kan indarbejdes som en naturlig del af hverdagen i et helhedsorienteret perspektiv.

Samarbejde og arbejdsglæde

​Til organisationer og virksomheder, der ønsker at fortsætte og komme videre i en konstruktiv og meningsfuld retning, hvor det gode samarbejde bliver et pejlemærke og arbejdsglæden gribes, når den viser sig.

Kontakt mig​

Udfyld formularen med dine oplysninger og jeg vender tilbage hurtigst muligt. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt