"Intet er helt selvfølgeligt. Alt er nyt og mærkværdigt. Intet er omsonst. Alt har sin tid som er nu."

- Benny Andersen

Aktuelle kursustilbud

Som regel hyres jeg ind af en afdeling eller organisation til at undervise i et bestemt emne, jeg har særlig viden om og interesse i. De kurser, der ikke er interne kurser i en organisation, linker jeg til nedenfor. De seneste år er jeg også selv begyndt at udbyde nogle få kurser enten på egen hånd eller i samarbejde med gode kollegaer. Jeg har altid elsket både at undervise og planlægge kurser, så selv om jeg har en travl hverdag, hvor det ofte betaler sig bedst at uddelegere opgaver til andre, er det en værdi for mig også at prioritere noget af min tid til lidt konkret kursusplanlægning. Nedenfor linkes der til kurser, der aktuelt er åbne for tilmelding. Mine egne kurser for i år er allerede afholdt, men nye kurser er i støbeskeen og bliver forhåbentlig lagt op i starten af 2022. 

27.-28. januar 2022:
ACT now - Follow up for læger

Vi kender alle til det at have de bedste intentioner om at integrere ny viden og nye færdigheder efter endt kursusdeltagelse, og så rammer hverdagen os med alle dens gøremål, og de gamle vaner i både tænkning og handling byder sig til. Det kræver vedholdenhed og engagement at få gået et nyt spor til. Derfor synes jeg supervision og opfølgningskurser er sådan en fin gave at give sig selv, og derfor har jeg forpligtet mig på at tilbyde opfølgningskurser til de af mine hold, der ønsker det.​​​

I januar 2022 afholder Jens Wraa Laursen og jeg i samarbejde med Lægernes Uddannelses Forening et 2-dages opfølgningskursus for læger, der tidligere har været på et ACT-grundkursus og som ønsker at styrke deres faglighed ift. brugen af ACT. Smukke Hotel Vejlefjord udgør rammerne for dette kursus, som du kan læse mere omher.

​​25. september - 2. oktober 2022 på Mallorca

ACT now - kursus for læger

​I 2015 var jeg med til at starte et ugekursus op for læger om brugen af Acceptance and Commitment Therapy i privat praksis. Kurset arrangeres og afholdes om efteråret af Lægernes Uddannelses Forening. Ærlig snak: Kurset er mit hjertebarn, som jeg hvert år tilpasser og justerer med opdateret viden og nye øvelser. I 2021 blev kurset gennemført i en lidt kortere udgave end vanligt, da vi var lidt ekstra forsigtige i vores planlægning pga. situationen med COVID-19. I 2022 udbydes kurset igen i sin oprindelige form med 5 undervisningsdage, tilpasset de sidste 7 års feedback fra engagerede deltagere. Du kan læse mere om kurset her

Hvis du er interesseret i kurset eller bare interesseret i ACT for læger og øvrigt sundhedspersonale, kan du også overveje at lave en eftermiddag eller aften med din klinik eller supervisionsgruppe, hvor jeg kommer ud og holder oplægget "Introduktion til ACT" for jer. Du kan læse mere om oplægget her

10.-12. november 2022:
ACT træning for 2019-ACT now holdet

I november afholder Jens Wraa Laursen og jeg opfølgningskursus for de læger, der deltog på "ACT now" kurset i september 2019 på Sardinien. Dette hold har siden deres kursus valgt at mødes en gang om året til opfølgning, ACT-træning og kollegial hygge og støtte. Det er faglighed og egenomsorg i ét.

Kontakt mig​

Udfyld formularen med dine oplysninger og jeg vender tilbage hurtigst muligt. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt